»  NOVINKY
»  UBYTOVÁNÍ - nabídka
»  FOTOGALERIE
»  MAPA
»  CENÍK
»  KONTAKT
»  OBJEDNÁVKA
»  UŽITEČNÉ INFO

Užitečné informace

Internetové odkazy:
 

www.lazneluhacovice.cz - Lázně Luhačovice, a.s.
www.miramare.luhacovice.cz - Hotel a lázeňské sanatorium Miramare
www.mestoluhacovice.cz - informace z Luhačovic
www.zlinweb.cz - informace ze Zlínského kraje
www.mapy.cz - orientace v okolí
www.krajzlin.cz - krajský rozcestník
www.batuvkanal.cz
www.zzszlin.cz - záchranná služba Zlín
www.proradost.com
www.zlin.cz
www.luhacovske-zalesi.cz
www.plovarnaluhacovice.cz - nová krytá Městská plovárna v Luhačovicích
www.pozlovice.cz/koupaliste.php - nově postavené koupaliště u Luhačovické přehrady v Pozlovicích
www.radostova.cz - Sportovní centrum Radostova
www.vychodni-morava.cz
www.vychodni-morava.cz/lokalita/2/

Tip na výletní místo Baťův Kanál:
region: Uherskohradišťsko

Vnitrozemský průplav Otrokovice - Rohatec vznikl v letech 1936 - 1938 ze dvou nezávislých iniciativ - zlepšení hladiny spodních vod po regulacích Moravy a mini realizací starého snu o propojení Dunaje Odry a Labe. (-> historie vodní cesty). Vodní cesta se po r. 1948 dále nerozšiřovala, plavba byla pro neekonomičnost ukončena v r. 1960. Skončilo také zavlažování rozoraných luk.

Po několika pokusech o oživení plavby se od r. 1993 iniciativy chopily obce a na základě společného EU projektu INWARD I založily r. 1996 pro tyto účely nadační fond - Agenturu pro rozvoj turistiky na Baťově kanále (ABK). Cílem je zpřístupnění této vodní cesty pro veřejnost. Členské obce schválily Plán ekonomické a ekologické obnovy území podél Baťova kanálu, který se začal okamžitě realizovat. Povodí Moravy, Státní plavební správa, Ředitelství vodních cest ČR, soukromí přepravci a ABK také pravidelně koordinují své aktivity. Výsledkem je postupná rekonstrukce vodní cesty, růst návštěvníků, zvyšující se počet nových podnikatelů na vodní cestě i pracovních míst ve službách. Pravidelně je organizována řada propagačních akcí - odemykání a zamykání kanálu, Baťův kanálový maratón.

Díky dalšímu EU projektu INWARD II došlo k podpoře několika soukromých půjčoven, dvou expozicí a široké reklamní kampani. Projekt v rámci programu CREDO realizoval ukázkový turistický přístav, osobní loď Danaj, a půjčovny kol.. Následně byl realizován projekt na podporu vinařství Imagine action, díky kterému byla ustavena regionální ochranná známka pro nejkvalitnější vína v regionu, regionální vinotéka a vinné centrum. www.vinocz.cz. Do roku 2002 se turistické využívání vodní cesty stalo jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí Moravského Slovácka (40000 návštěvníků ročně). V současnosti je jedním z hlavních problémů rozvoj Baťova kanálu, především nedostatečná infrastruktura vodní cesty.

 
 

 
© Studio www.taox.cz,
Vila Jarmilka – ubytování Luhačovice, penzion Luhačovice